Ochrona fundamentów przed wilgocią

Pierwszym elementem budowy domu jest wzniesienie fundamentów i już tutaj staniemy przed pierwszym poważnym wyborem, dotyczącym ich właściwej izolacji. Postawienie fundamentów to tylko połowa sukcesu. Ponieważ jest to miejsce najbardziej narażone na działanie wilgoci i wody, należy je przed tym zabezpieczyć. Dodatkowo, warto także zwrócić uwagę na dobrą izolację termiczną, ponieważ utrata ciepła w tym miejscu może skutkować znacznie wyższymi rachunkami za ogrzewanie.

Rodzaje izolacji fundamentów

izolacja fundamentówNie warto odkładać tematu na później. Dobra izolacja fundamentów to konieczność, a obecnie staje się normą. Późniejsze poprawki są pracami bardzo kosztownymi, a czasem wręcz niemożliwymi do zrealizowania. Woda przenikająca do fundamentów powoduje ich korozję, a w sezonie zimowym zamarza, powodując z czasem poważne zniszczenia. Zmniejsza się też ich izolacyjność, a ciepło zbyt łatwo ucieka z budynku. Poprzez mokre fundamenty może również dojść do zawilgocenia ścian parteru, a w konsekwencji do pojawienia się na nich pleśni. Prawidłowa izolacja fundamentów, to izolacja pozioma oraz pionowa. Izolację poziomą umieszcza się w dwóch miejscach: między ławą a ścianą fundamentową, oraz między ścianą fundamentową a zewnętrzną ścianą budynku. Ma ona za zadanie zapobiec zjawisku podciągania kapilarnego, czyli sytuacji, w której woda dostająca się do muru jest zasysana w górę. Izolację pionową natomiast układa się na powierzchni ścian fundamentowych. Ma za zadanie zatrzymanie wilgoci, wody gruntowej i opadowej przed wniknięciem w ścianę. Izolacja ta musi przylegać bardzo szczelnie ,dlatego czasem może okazać się konieczne wyrównanie powierzchni ściany zaprawą cementową. Od zewnątrz izolację trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, o które nie trudno podczas zasypywania fundamentów. W zależności od panujących na działce warunków gruntowo-wodnych, dostępne mamy trzy typy izolacji ścian fundamentowych. Lekka izolacja przeciwwilgociowa, używana na gruntach przepuszczalnych, oraz tam gdzie poziom wód gruntowych znajduje się wyraźnie poniżej fundamentu. Średnia izolacja przeciwwodna stosowana wtedy, kiedy mamy do czynienia z gruntem nieprzepuszczalnym, gdzie możliwe jest zaleganie wody opadowej. Ciężka izolacja przeciwwodna posiada dużą wytrzymałość mechaniczną, ma za zadanie zabezpieczać przed wodą naporową. 

Na rynku mamy wiele różnych materiałów powszechnie stosowanych do izolacji fundamentów. Najbardziej wszechstronne są papy, stosowane do każdego rodzaju izolacji pionowej oraz poziomej. Są odporne na promienie UV oraz czynniki chemiczne, są elastyczne i łatwe w montażu. Folie fundamentowe (z PCW lub polietylenu) stosowane są do izolacji poziomej każdego typu. Masy bitumiczne używane są do izolacji lekkich i średnich. Masy KMB natomiast używane są do izolacji grubowarstwowych. Szlamy uszczelniające nadają się do wszystkich typów izolacji pionowej.