Chłodzenie na mokro w przemyśle

W celu zabezpieczenia linii produkcyjnej przed przegrzaniem niezbędny jest wydajny system chłodzenia. W tym celu stosuje się albo system chłodzenia mokrego, albo suchego. Pierwszy z nich jest najczęściej wybieranym i najbardziej ekonomicznym sposobem. Zakłada on użycie zamkniętego obiegu wody jako chłodziwa. Drugi natomiast nie znajduje szerokiego zastosowania w produkcji przemysłowej ze względu na niską wydajność i zbyt duże koszty generowane podczas jego eksploatacji związane ze zwiększonym przepływem powietrza.

Zasady chłodzenia na mokro

chłodnia wentylatorowaProcesom przemysłowym towarzyszy wysoka temperatura. Jeżeli nie jest wykorzystywane jej bezpośrednie źródło tak, jak ma to miejsce w przypadku pozyskiwania energii elektrycznej przez spalanie paliw kopalnych; jest ona wynikiem tarcia pomiędzy elementami linii produkcyjnej. W obu tych przypadkach niezbędny jest obieg chłodzący, aby uniknąć odkształceń maszyn lub ich awarii, która prowadzić może do zatrzymania produkcji. W tym celu przy hali maszynowej powinna znaleźć się chłodnia wentylatorowa. Może ona przyjąć formę konstrukcji metalowej dołączonej do budynku lub, jak w przypadku elektrowni; stanowić budowlę większą od właściwej hali przemysłowej. Zasada jej działania jest prosta i opiera się na wykorzystaniu różnicy temperatur pomiędzy powietrzem a chłodziwem. Tworzony jest zamknięty obieg wody, która odbiera ciepło towarzyszące produkcji, przepływając systemem rur. Trafia ona następnie do środka chłodni, gdzie zostaje rozpylona za pomocą systemu natryskowego na zamontowane w jej wnętrzu turbiny wentylatorów. Te mieszając powietrze z kropelkami wody sprawiają, że oddaje ona wcześniej nagromadzone ciepło. Procesowi temu towarzyszą często kłęby pary, które widoczne są na zewnątrz. Woda po schłodzeniu spływa ściankami w dół, i tak znowu trafia do zamkniętego obiegu. Proces ten jest powtarzany nieprzerwanie aż do zatrzymania produkcji. Ze względu na czas działania, rozwiązanie to musiało być ekonomiczne, ale również ekologiczne- stąd obieg zamknięty.

Sprawny system chłodzenia jest niezbędny w działaniu linii produkcyjnych. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu chłodnie wentylatorowe. Koszty ich produkcji nie są wysokie, a późniejsza eksploatacja nie wymaga dużych poborów energii elektrycznej. Zasilane są w niej bowiem jedynie systemy wentylatorów, spryskiwaczy i pomp zapewniających przepływ wody. Ponadto uważane są one za najbardziej ekologiczne z systemów chłodzenia, ze względu na wykorzystanie zamkniętych obiegów wody.