Bezpieczeństwo inwestycji na rynku

Na tematy inwestycyjne można by rozmawiać godzinami. Posiadanie własnych aktywów, które zarabiają i przynoszą nam korzyści finansowe bez większego zaangażowania i wkładu pracy własnej to marzenie i cel wielu z nas. Aby jednak wejść w posiadanie aktywów, które będą zarabiać trzeba się trochę natrudzić i odłożyć większą sumę pieniędzy. Można również obrać trochę inną strategię, o której mowa będzie poniżej. Jednak istotne jest aby do każdego tematu inwestycji podejść z rozsądkiem, i zanim postanowimy w coś zainwestować dokonać małego „reasarch’u”.

Bezpieczne inwestowanie dla początkujących

jak bezpiecznie zainwestować pieniędzeJak sam tytuł wskazuje, gdy posiadamy już odłożonę kwotę wolnych środków, które chcemy przeznaczyć na inwestycje, to w zależności od naszych preferencji chcemy, aby były one całkowicie bezpieczne. Jak bezpiecznie zainwestować pieniędze? W przekonaniu analityków rynku, bezpieczne pieniądze to takie, które znajdują się na lokacie bankowej. Lokaty bankowe sa bowiem uważane za jedną z najbardziej bezpiecznych inwestycji. Niestety bezpieczeństwo takie nie przynosi takich zysków, jakie oczekiwalibyśmy od inwestycji. Lokaty bankowe zazwyczaj posiadają oprocentowanie, które w głównej mierze wynagradza stratę wartości pieniądza w czasie. Fakt jest taki, że można na nich niewiele zarobić, jednak rzeczą, która to powinna nam wynagrodzić jest bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Zarówno lokaty, jak i obligacje są bezpiecznymi formami inwestycji. W szczególnym stopniu obligacje skarbowe, które są gwarantowane przez skarb państwa. W zależności od sytuacji finansowej państwa, zarówno wzrasta płynność, rentowność i wypłacalność zysku z obligacji. Obligacje podobnie jak lokaty bankowe posiadają nie wielkie oprocentowanie, które w głównej mierze ma za zadanie wyeliminowanie utraty wartości pieniądza w czasie. Istnieją również obligacje przedsiębiorstw, które również są dosyć bezpiecznym aktywem na rynku, a ich stopa zysku jest często o wiele wyższa niż jest to w przypadku obligacji skarbu państwa. 

Obie te formy inwestycji w aktywa, zarówno w lokaty jak i obligacje, są najbardziej bezpiecznymi formami inwestycji pieniędzy, które praktycznie są pozbawione ryzyka. Jednak zysk z takich inwestycji jest relatywnie mniejszy. W przypadku inwestycji obarczonych większym ryzykiem stopa zwrotu bywa o wiele wyższa. Taka stopa zwrotu powiększana jest bowiem o premię za ryzyko rynkowe. Czasem warto zaryzykować, by więcej zyskać. Jeśli jednak chcemy zabezpieczyć nasze oszczędności, to zdecydowanie lepiej wybrać bezpieczniejsze warianty.